Saturday, 15 December 2018

Al-Imran Ayat 40

3.3.40
Juz:
3,Surah:3.
Surah 3, Ayat 40:

.
Ringkasan tafsir;

Setelah Nabi Zakaria mendengar khabar gembira daripada Malaikat, ia pun kehairanan seraya berkata dengan maksudnya “Ya Tuhan, bagaimana saya boleh mendapat seorang anak pada hal saya telah sangat tua dan isteri saya orang yang mandul tidak boleh beranak?”.

Maka Allah menjawab melalui Jibril dengan maksud, “Demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendaki Nya” yang mana jika Allah menghendaki sesuatu dijadikan Nya terlebih dahulu sebab musababnya atau dengan tidak payah bersebab langsung. Tidak akan ada yang menghalang dari berlakunya.  Semuanya itu terserah urusan nya kepada Nya.  Janganlah bertanya bermacam-macam dan bagaimana,  kerana tidak akan sampai pengetahuan manusia itu kepada hakikat yang sepenuhnya kekuasaan Allah.

.
[previous] [next] [more]

.
RUJUKAN SUMBER,

Juzuk
3, Surah3
Terjemahan, 31~40,
[GS]
https://sites.google.com/site/malaysiabookrecord/1-1/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8


No comments:

Post a Comment